Långa vågor av tillväxt

Min magisteruppsats från 2004. Det är en doktrinhistorisk studie av långa-vågteorier, med fokus på Schumpeter, Mandel och Schön.
Utgiven i Lund Papers in Economic History , nummer 97, 2005
Länk till uppsatsen

%d bloggare gillar detta: