Full Sysselsättning och ekonomisk politik

Vi visar att OECD:s paneldatamodell för jämviktsarbetslöshetens bestämning genererar resultat som är icke robusta samt att om en variabel för investeringar inkluderas i dess modell blir generositeten i arbetslöshetsförsäkringen icke signifikant, det vill säga när hänsyn tas till variationerna i investeringstakt har a-kassan inget förklaringsvärde för jämviktsarbetslösheten. Variationer i NAIRU och faktisk arbetslöshet över tid orsakas inte av institutionella förhållanden utan av variationer i investeringstakten. Författad tillsammans med Josef Taalbi. Vårt bidrag börjar på s 53.

Länk till pappret

%d bloggare gillar detta: